Nød- og panikbelysning

Om dette projekt

Nød- og panikbelysning er beregnet til brug, når den normale strømforsyning svigter. Ifølge bygningsreglementet og stærkstrømsbekendtgørelsen skal der udføres nød- og panikbelysning i mange offentlige lokaler f.eks. hoteller, institutioner, forsamlingslokaler, butikker, kontorlokaler m.m.