Nye og gamle el-installationer

  |   Internt

Må man i gamle installationer udskifte 10A sikringerne med de nye 13A sikringer, som ofte bruges i de nye installationer?

 

Det er rigtigt, at der i nye installationer udført efter bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer 1993, må anvendes sikringer med en mærkestrøm på 13A i stedet for, som tidligere, 10A sikringer. I gamle installationer, som er udført efter de tidligere bestemmelser, kan der godt anvendes 13A sikringer. Men man skal sikre sig, at installationen opfylder bestemmelserne i Stærkstrøms-bekendtgørelsen, Elektriske installationer 1993.

I den forbindelse skal man f.eks. være opmærksom på, at der i gamle, faste installationer kan være ledninger med et tværsnit på kun 1 mm2, og det er ikke tilladt i nyere installationer.