Reference
Bank Mikkelsens Vej, Gentofte

120 plejeboliger
til voksne
handicappede

Opgaven

På Bank Mikkelsens Vej i Gentofte opføres 120 almene plejeboliger til voksne handicappede fordelt på 5 boenheder med 24 boliger og tilhørende servicearealer i alt 10.000 m2.

Desuden opføres en ny administrations- og driftsbygning på 550 m2

Demskov El leverer alt elarbejde fra brandalarmeringanlæg (ABA), overvågning (ITV) og låsesystemer og adgangskontrol (ADK) .

Er du blevet inspireret?